Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Реферат

На тему:

«Історія виникнення та віровчення зороастризму»

Київ 2009


План

Вступ

1. Соціально-економічні, історичні та релігійні передумови виникнення зороастризму

2. Зороастризм як релігія містичного одкровення

3. Культові обряди, ритуали та звичаї послідовників

Висновок

Використана література


Вступ

Духовна спадщина людів Азійського материку – невід’ємна складова частина культурної історії людства. Традиційна культура цих людів чинить і сьогодні Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат вплив на економіку, ідеологію, політику цих країн. Саме тому для дослідників сучасників досить актуальним є вивчення найбільш різноманітних заморочек традиційної культури, в тому числі і таких істотних, як культурно-релігійні традиції і їх відображення в живойій соціальній практиці народу, закони еволюції і трансформації міфології в класовому суспільстві і багато інших.

Відомо, що Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат в побуті всіх людів, які прийняли іслам, продовжують утримуватись багато попередніх поглядів та обрядів. Вони беруть початок в стародавніх місцевих релігіях. Ці пережитки доісламських вірувань та ритуалів, що не були витіснені ісламом, представляють собою настільки важливий елемент повсякденної релігійної практики мусульман, що в значній мірі саме їх збереженням объяснюється Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат примітна локальна своєрідність ісламу в різних регіонах «мусульманського світу».

1. Соціально-економічні, історичні та релігійні передумови виникнення зороастризму

Зороастризм – найбільш древня з світових релігій одкровення, тобто релігія, яка була отримана пророком від бога, і, як побачимо, він мав на людство більше впливу, ніж будь-яка інша віра. Зороастризм був державною Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат релігією трьох величавых Іранських імперій, які існували майже безперервно з VI ст. до н. е. до VII ст. н. е. і головували на більшій частині Ближнього і Середнього Слету. Влада і могутність Ірану забезпечили зороастризму величавый престиж, і деякі з важливих його доктрин запозичені іудаїзмом, християнством, ісламом, а також Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат гностичними сектами. На Сході зороастризм вплинув на розвиток північного варіанту буддизму. В теперішній час, під дією різних зовнішніх факторів, кількість зороастрійців зменшилась, вони розпались на невеликі общини і проживають переважно в Ірані та Індії, але вірування, вперше проголошені пророком зороастризму, все ще визнаються людьми всього світу.

Зороастризм Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат є не тільки одною з найдревніших, а ще й однією з найблагородніших релігій. Окремі її положення є навіть унікальні. Вони давали можливість послідовникам вести цілеспрямоване і задоволене життя, що, в свою чергу, пробудило в их глибоку вірність до своєї віри. Зороастризм заслуговує вивчення і із-за тієї ролі, яку він відіграв Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат у релігійній історії людства. Засновником нової релігії вважається пророк Заратуштра (грецькою мовою Зороастр – «Золота зірка»), син Поурушаспи, з роду Спітама, відомий перш за все з Гат – сімнадцяти величавых гімнів, які він склав.

Зороастр скоріш за все був жерцем древньоіранської релігії, бо в Гатах (Ясна 33, 6) він називає для себя Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат заотар (Zaotar), тобто повністю правомірний священнослужитель. Оскільки він вживав це слово, не вкладаючи в нього заперечувального змісту, можна допустити, що він зберігав в новій релігії старий інститут арійських «жерців». Він – єдиний засновник релігії, який був одночасно і священнослужителем, і пророком. В Молодшій Авесті він заглавий загальним словом Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат для священнослужителів – атаурван. Він сам іменує для себя також мантран – «складачем мантр». Мантра – надихнене екстатичне заклинання. Навчання священству починалося у індоіранців рано, мабуть у віці близько 7 років, і було усним, тому що вони не знали письма. В основному воно складалося з вивчення ритуалів і засад віри, а також в опануванні мистецтва Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат імпровізації стихів для зазивання богів і вивчали напам’ять великі мантри. Іранці вважали, що зрілість досягається в 15 років, і, вірогідно, в цьому віці Зороастр став священнослужителем.

Виходячи з Гат, можна припустити, що пізніше він намагався засвоїти всі знання, які отримав від різних вчителів. В подальшому він зображає для себя Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат як ваедемна (практически «той, хто знає») – «посвячений, той що володіє божественною мудрістю». Згідно з зороастрійським переданням, багато років провів він, мандруючи, в пошуках істини. Його гімни дозволяють допустити, що він був свідком насильств, військових дій прихильників даева. Визнаючисебе безсильним, Зороастр наповнюється прагненням до справедливості; для того, щоб виховний закон Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат божеств-ахур був встановлений однаково і для сильних, і для слабких, так, щоб спокій, порядок і все інше могли б вести добре і мирне життя.

Хоча вчення Зороастра – це розвиток старої віри в Ахура-Мазду, воно не много в собі багато такового, що дратувало і тривожило його співплемінників Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат. Надаючи надії досягти раю кожному, хто піде за ним і буде прагнути до праведності, Зороастр розривав зв’язки з старою і аристократичною і жрецькою традицією, відкривши всім без винятку людям після смерті підземне королевство. Більш того – він навіть пригрожує пеклом і сильним світу цього, якщо вони будуть несправедливими. А його вчення Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат про загробне життя та яскраво виражений дуалізм, здається, задумане так, щоб ще більше розсердити привілейованих. Тому роки, присвячені Зороастром проповіді серед одноплемінників, були майже безплідними – він зумів навернути в нову віру лишень свого двоюрідного брата Маідйоіманха. Тоді він покинув свій люд і відправився до іншого, де Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, будучи іноземцем, зміг добитися прихильності королеві Хутаоси і її чоловіка царя Каві Віштаспи, які «виступили вперед як (сильна) рука і підтримка для його віри ахурівської, віри Заратуштри» (Яшт 13, 100).

Дуалістичне розуміння двох першоначал – добра і зла.

Отримавши одкровення, Заратуштра вперше побачив Ахура-Мазду. Пізніше він ще не раз відчував його присутність або слухав Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат слова бога, які кликали його до служіння. Заратуштра поклонявся Ахура-Мазді як владиці аша (порядку, праведності і справедливості). Це було у відповідності з традиціями, оскільки Мазда здавна вшановувався як найвеличніший з трьох Ахур, охоронців аша. Але Заратуштра проголосив Ахура-Мазду єдиним нествореним богом, що існував вічно, творцем всієї Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат благості, в тому числі і всіх інших благих і добрих божеств. Звичайно, неможливо повністю дослідити хід думок Зороастра. Напевно, він міг дійти до их, роздумуючи про щоденні богослужіння, які здійснював як священнослужитель. Можливо, виходячи з уявлень жерців про єдність всього матеріального світу, у Заратуштри і виникла думка приписати Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат таке ж походження від 1-го всезнаючого, праведного, хорошего бога.

Скоріш за все, сувора дійсність переконала пророка в тому, що мудрість, праведність і доброта за соєю природою відмінні від зла та жорстокості. І ось в одному з видінь йому з’явився співіснуючий з Ахура-Маздою його противник – Ангра-майнью («Злий дух Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат»), який також був з самого початку, але цілком злий та жорстокий. Ці два основні протилежності буття побачив Зороастр в їх початковому зіткненні: «Воістину є два першопочаткових духи, близнюки, відомі своєю протилежністю. В думці, в слові і в дії – вони обидва, добрий і злий… Если ці два духи вперше зійшлися в Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат боротьбі, то вони створили буття і небуття, і те, що чекає в кінці кінців тих, хто йде шляхом неправди, – це найгірше, а тих, хто йде шляхом добра, чекає найкраще».

Головним елементом в цьому одкровенні є те, що дві першопочаткові сутності добровільно вибирали: одна – добро, а інша – зло: «І буду Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат я говорити про двох духів, які стоять у витоків життя, і ніесли не прийдуть до повної згоди наші думки, наші пізнання, наш досвід, наші слова, наші діла, наші душі».2 Цей акт і служить праобразом аналогічного вибору, який виновата зробити кожна людина в своєму житті. Саме такий вибір привів притаманним Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат двом духам антагонізм до активного протиборства, яке виявилось, згідно прийнятого Ахура-Маздою рішення в боротьбі «творіння» і «антитворіння», або, як сказав пророк, до створення «буття» і «небуття» (тобто смерті). Бо Ахура-Мазда в своєму всезнанні вже знав, що Злий Дух повинен порухи на нього, бо світ цей благий Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, і він стане ареною боротьби двох сил. В кінці – кінців Ахура-Мазда виграє велику битву і зможе знищити зло, і досягнути того, щоб світ став цілком благим і добрим. І саме в цьому заслугою зороастризму є те, що це перша гостро виражена дуалістична релігія, в основі якої лежить уявлення про Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат протиборство добра і зла.

Розвиток світу поділяється на чотири періоди, по 3000 років кожний.

Перший період – це передіснування речей та ідей, если Ахура-Мазда створює ідеальний світ абстрактних осознать, если в стадії небесного утвору

Вже існували прообрази всього, що пізніше було створено на землі. Цей стан заглавий «менок» («невидимий Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, духовний»).

Другим періодом вважається створення світу. Ахура-Мазда створює небо, зірки, місяць і сонце. За сферою сонця знаходиться житло самого бога Ахура-Мазди. Однак в цей час проти нього починає діяти Ангра-майнью.

Третій період охоплює роки до появи Зороастра і час його проповідництва. У цей період діють міфологічні Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат герої Авести, відомі і за давньоіранським епосом: це «Йіма сяючий», цар золотого століття; Віштаспа, що був защитником Зороастра.1 Саме в цей період Заратуштра одержує одкровення. А людство дізнається, що воно разом з добрими богами має перемогти зло і зробити світ досконалим – яким його замислив Ахура-Мазда.

Четвертий період Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат триває 3000 років після Заратуштри, если на кожну 1000 років повинні будуть придти три рятівники. Наприкінці останнього періоду з’явиться спасатель Саошьянт (він, як і два попередні рятівники, вважається сином Зороастра), який і вирішить долю людства та світу. Він оживить мертвих, переможе Ангра-майнью. Після цього настане очищення світу «потоком розплавленого металу Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат», а усе, що залишається після цього, «знаходить життя вічне».

2. Зороастризм як релігія містичного одкровення

Етичні принципи зороастризму в нюансі вчення про погибель та потойбічне життя і віра в Спасателя світу.

Головне лихо людства – погибель. Вона змушує душі людей покидати матеріальний світ (гетіг) і повертатися на деякий час недосконалий Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат нематеріальний (меног) стан. Зороастр вважав, що кожна душа, розстаючись з тілом, піддається суду за те, що вона здійснювала на протязі життя. Він вчив, що і жінки, і чоловіки слуги і правителі можуть мріяти про рай, а перепона часів язичництва – «Міст-розлучник» – стала в його одкровенні місцем судочинства, де вирок кожній Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат душі залежить не від жертвоприношень, а від праведних вчинків. Цей трибунал очолює Мітра, по обидва боки якого сидять Сраоша і Рашну, що тирмає терези правосуддя. На цих терезах зважуються думки, слова, вчинки кожної душі. Якщо добрих думок і діл більше, то душа вважається достойною потрапити в рай. Тоді в Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат супроводі отличної дівчини даени («віра») вона перетинає широкий міст і йде вгору. Якщо ж терези нахиляються в сторону зла, то міст звужується і 100є подібним до леза ножика, а жахлива відьма, зустрічаючи душу, схоплює її і тягне вниз, в пекло, де грішник переживає «довгий вік мук, темряви, поганої їжі і Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат скорботних стогонів»

Відповідно, Заратуштра став першим, хто вчив про трибунал над кожною людиною, про рай та пекло, про воскресіння тіла, про загальний Останній Трибунал і про вічне життя об’єднаної душі і тіла. Ці уявлення були пізніше перейняті іудаїзмом, християнством, ісламом. Але тільки в зороастризмі вони мають між собою Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат повний логічний зв’язок, тому що Зороастр наполягав на тому, що выручиління кожної людини залежить від сукупності її думок, слів і вчинків, в які втручатися і змінювати, з співчуття чи з власної прихоті, не може жодне божество. В такому вченні віра в Денек Суду повністю отримує свій жахливий смисл, адже Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат кожна людина виновата отримати відповідь за долю власної душі і розділити загальну для всіх відповідальність за долю світу.

Ще одним важливим нюансом зороастризму є вчення про Саошьянта (майбутнього Спасателя). Окремі пассажі Гат дозволяють припустити, що Зороастр відчував, що кінця світу не уникнути, і саме йому Ахура-Мазда доручив сповістити Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат істину і підняти людей на вирішальну битву. Сам він, звичайно, розумів, що не доживе до цього часу. Зороастр вчив, що після нього прийде праведний чоловік, тобто Саошьянт («той, хто принесе користь, благо»). Він поведе людей на останній бій проти зла.

3. Культові обряди, ритуали та звичаї послідовників Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат

Значення молитов та гімнів і їх практичне використанняв житті зороатрійців.

На протязі багатьох віків зороастрійці зберігали свої культи, звичаї і обряди. В умовах постійних переслідувань вони жили замкнутою общиною, вища духовна ієрархія суворо слідкувала за правильним виконанням всіх ритуалів. Спільні обряди, церемонії та звичаї сприяли тому, що зороастрійці визнавали Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат для себя, не дивлячись на тяжкі умови життя, єдиним організмом, єдиною згуртованою групою людей, які могли отримати перемогу над злом. Важливе значення величні церемонії і свята, пов’язані порами року, святкування Ноуруза (Нового року), 6 гаханбарів, культ предків, вшанування священного напою хаоми, різні молитви, обряди очищення і інше. Існували також обряди Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат і звичаї, пов’язані з шлюбом, народженням дитини та інше.

До щоденних ритуалів зороастрійської релігії відносилась молитва. У іранців часів язичництва для молитов і богослужінь призначались три пори денька: схід, полудень і захід сонця. Часи денька були розділені на дві пори – ранкову (Хавані), що знаходиться під покровом Мітри Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, і після полуденну (Узайара – «кінець дня»), що перебуває під опікою Апам-Напата. Ніч, напевно, складала третій період, що називався Аівісрутра. Зороастр виділив у добі ще дві пори і зажадав від своїх послідовників молитися п’ять разів на денек. Один з нових періодів називався Рапітва («призначений для їди») і починався в Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат полудень. Пора Рапітва продовжувалась після пополудни на деякий час, відокремлена від пори Узайара. На протязі літа, если господарювали благі сили, цей новий період був присвячений духу пополудни – Рапітвіна, і знаходився під опікою Аша-Вахішта, володарки вогню. Молитви, що читалися в полудень, допомагали віруючому думати про істини-аша, про теперішні Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат і майбутній тріумф сил добра. Так Зороастр використав і поділ денька, і зміну пір року для того, щоб надійно закріпити основні поняття вчення в свідомості своїх прихильників.

Другий період доби починався опівночі. Заратуштра розділив ніч на дві частини, залишивши першу душам померлих – фраваші, а другу половину – Уша («зоря») – присвятив Сраоші, владиці Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат молитви.

П’ять щоденних молитов були обов’язковими для кожного зороастрійця. Ритуал молитви, відомий до сьогодні, такий: спочатку віруючий готує для себя до молитви, омиваючи лице, руки, ноги. Потім, розв’язавши священний пояс кустикі, він 100є лицем на південь, тримаючи двома руками перед собою цей пояс Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, уявляючи для себя в присутності Творця. Віруючий молиться Ахура-Мазді, проклинає Ангра-майнью, махаючи кінчиками пояса. Потім він знову зав’язує пояс, продовжуючи молитву. Згідно канонам зороастрійської релігії, молитися можна було будь-де: в храмі, біля домашнього вівтаря, на лоні природи.

Для своїх прихильників Зороастр склав коротку молитву, яка Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат має для их те ж значення, що і «Отче наш» для християн. Називається вона Ахуна-Ваірйа, пізніше – Ахунвар. Це перша молитва, якої навчають всіх дітей. Її можна промовляти, якщо необхідно, замість інших молитов. Вона складена на древній мові Гат, якою розмовляв пророк.

Зороастр створив общину, об’єднану ясно сформованим вченням Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, загальними моральними спрямуваннями і спільними ритуалами. Звичайно, що нову релігію чекало багато перепон, але вона не тільки знайшла в собі сили, щоб вижити, а і поступово розповсюдилась серед іранців.

Знак віри зороастризму – фраваране виголошується віруючими щоденно. Здається, він сформувався в ті незгоди, які виносила молода релігія. Знак віри закінчується Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат тим, що віруючий зобов’язується дотримуватись тріади зороастрійської моралі і віри в цілому: «Я віддаю для себя благій думці, я віддаю для себя благому слову, я віддаю для себя благим вчинкам, я віддаю для себя релігії поклоніння Мазді, яка…істинна, найвеличніша і найкраща із всіх (релігій), які є і Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат будуть» Крім стихів Гат, найбільш шанованих зороастрійських висловлювань, і тексту молитви Ахуна-Ваірйа для щоденного вживання, Зороастр не встановив, як думають, для своїх учнів ніяких релігійних богослужінь. Він задовольнився, напевно, тим, що у всіх випадках віруючі можуть молитися словами за своїм вибором. Але пізніше його послідовники вирішили створити Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат встановлений обряд богослужіння для виконання щоденних служб – літургій-ясна. Результатом цього рішення стало складення так званої Ясна-Хаптанхаіті – «Богослужіння 7 глав». Це була літургія з 7 маленьких розділів (один з их у віршах), в яких зібрано те, що старі жерці ще пам’ятали з древніх висловлювань на мові Гат. Звичайно, що в Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат своєму вигляді богослужіння присвячене Ахура-Мазді, і саме здесь вперше зустрічається вислів Амеша-Спента. До цих 7 глав доданий ще один невеликий текст, а потім він і Ясна-Хаптанхаіті були оточені з двох сторін Гатами. Саме слова Зороастра, маючи в собі велику духовну силу, стали, таким чином, ніби стінами Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат по обидва боки літургії, щоб вони могли захистити всю церемонію богослужіння від впливу ворожих сил.

Закони очищення як обов’язковий атрибут культу.

Для всіх зороастрійців ритуал очищення був обов’язковим. Зороастр вважав, що служіння Ахура-Мазді і 6 Амеша-Спента сприяє духовному выручилінню. Сім творінь створені досконалими, а бруд і хвороби, іржа Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, гниття і все інше, що псує їх – діло рук Ангра-майнью і його воїнства. Відвернення чи зменшення їхнього впливу сприяє захисту благих творінь і ослабленню злих намірів. І саме для цього були введені закони очищення для зороастрійців.

Деякі з цих законів відносяться ще до індоіранської епохи, тому що вони Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат аналогічні і у зороастрійців, і у брахманів. Древні закони очищення набули силу, з’єднавшись з новим вченням.

Як голова всіх 7 творінь, людина зобов’язана перш за все утримувати чистим для себя і внутрішньо, і ззовні. Тому звичайний ритуал очищення включав найпростіші вмивання рук і ніг до і після Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат молитви. Більш складні обряди відбувалися в присутності зороастрійських священнослужителів і, крім звичайного вмивання, додавалося вживання священного напою з лимонною цедрою і лавровим листком. Потім читалася молитва, а після неї все тіло натиралося піском і скотин’ячою сечею. Переважно такі обряди очищення відбувалися в час посвяти зороастрійських дітей і підлітків Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат в їх віру, а також тоді, если зороастрійці одружувалися. Таке очищення всі без винятку прихильники Заратуштри повинні були здійснювати в останні 10 днів року, що минає. Після цього осквернений омивався, проходячи через дев’ять ям, заповнених водою. Потім потрібно було усамітнитись на дев’ять діб з іншими омиваннями і молитвами, щоб це Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат очищення проникало і в тіло, і в душу. Цей ритуал називався «очищення дев’яти ночей» (барашномі-ношаба).

Особливо тяжким був ритуал очищення для священнослужителів, що прийняли сан, а також для насассаларів, що бажали позбавитись своєї професії, яка передавалася від батька до сина.

Хоча звання священнослужителів було спадковим, щоб стати Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат служителем культу і отримати сан, крім релігійної освіти треба було пройти декілька ритуалів очищення, які тривали близько тринадцяти днів.

Майбутній священнослужитель повинен був шість раз здійснити вмивання особливо приготованою рідиною, вісімнадцять раз натертися піском, п’ять раз вмитися водою. Потім він мав повторювати за служителем культу слова клятви очищення Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат і доторкнутися до собаки, яка вела його до іншого жерця, після чого він вмивався святою водою і його залишали в храмі на дев’ять днів.

Фанатичне ставлення до ритуалу очищення виявлялось у відношенні до насассаларів – представників нижчої касти, які займалися брудною роботою. Лишень тоді, если вони відмовлялися від своєї Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат професії, над ними проводили дуже тяжкий ритуал очищення.

Що ж стосується «нечистого», то в широкому розумінні ним вважалося все, що виходить від бесів-девів чи пов’язане з їх впливом. Такі істоти називалися храфстра, і їх потрібно було вбивати, так як це послаблювало світ зла. Знищувати живойі Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат істоти не було гріхом, але сама погибель вважалася диявольською. Так, мертва храфстра була ще більш нечистою, ніж живая. Найбільшою скверною були мертві тіла праведних людей. З моменту смерті до покійника наближалися лишень насассалари, які знали необхідні засоби перестороги. Вони обмивали тіло, одягали на нього білий саван і пояс кушті Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, складали руки на грудях. За ними йшли служителі культу, які підносили хвалу богові, а також рідні всі ті, що прийшли на похорон. Процесія супроводжувала ноші тільки до підніжжя спеціально зробленого місця поховання зороастрійців – астодана, або так званої «вежі мовчання» висотою 4,5 метри. Насассалари і священнослужителі піднімались зі своєю ношею на вежу Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, розміщували труп сидячи біля краю площадки (дахми) і закріплювали його за ноги і волосся, щоб звірі і птахи, розтерзали тіло, не змогли віднести залишки до води чи рослин. Если птахи і тварини з’їдали все м’ясо, а кістки під впливом сонця очищувалися повністю, тоді їх вкидали в Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат вежу мовчання.

Висновок

Узагальнюючи викладений матеріал і висвітливши основні аспекти зародження та розвитку зороастризму, його культ та ритуали, можна зробити певні висновки:

Зороастризм виникає в умовах жорстокої боротьби племен Східного Ірану за традиційну племінну демократію. Саме тоді у вченні Заратуштри було сформовано демократичні мотиви, а саме зороастризм став ідейною основою Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат народних рухів. Він повинен був ідеологічно обґрунтувати перехід до землеробства й осілого тваринництва завдяки політичному об’єднанню в державу з міцною владою. Для цього був потрібен якщо не цілковитий монотеїзм, то хоча тенденція до нього. Зороастризм спершу рішуче заперечував культури інших людів, стверджуючи культ Ахура-Мазди. Але Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат він не міг для себя ізолювати від попередньої культової традиції. Поступово більш ранні божества індоіранських племен приживаються в зороастрійському культі, а попередня культова творчість вливається в зороастрійські тексти;

Зороастризм – перша з так званих релігій містичного одкровення, тобто релігій, вчення яких одержане пророком від єдиного Бога. За ним ідуть іудаїзм, християнство Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, іслам. Пророка, якому було дано одкровення, звали Заратуштра, грецькою мовою – Зороастр («той, хто приносить жертви зіркам»). Версії про роки його життя мають діапазон від XIV ст. до н.е. до I половини VI ст. н. е. Життя Заратуштри сповнене багатьох див. Мав надзвичайну волю і творив чудеса: ходив, наприклад Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат, по воді, як по суші. Премудрості навчався у халдеїв і досяг в цьому великої досконалості. Отримавши одкровення, почав проповідувати у для себя на батьківщині, але побачивши, що здесь його вчення не визнається, змушений піти у вигнання. Йому надав притулок цар давньоіранської держави Віштаспа, де зороастризм став панівною релігією;

Цей Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат складний твір створювався упродовж багатьох віків. Найдавнішою його частиною є Гати; в их було втілено вчення пророка Заратуштри, гімни богам і міфічним героям, яким поклонялися індоіранці ще до зороастризму. Вважається, що Гати склав сам пророк. Найдавніші частини Авести зберігалися спочатку в усній традиції. Письмові записи виникли значно Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат пізніше. Сучасна Авеста поділяється на п’ять книжек. Повністю збереглась лишень книжка Вендідат, де розповідається про створення світу, історію людства, є тлумачення про охорону ритуальної чистоти.


Використана література

1 Маковельский А.О. Авеста. – Баку: Видавництво Академії наук АССР, 1960. – 144 с.

2 Дорошенко Е.А. Зороастрійці в Ірані. Історико – этнографічний обаз. – М.: Наука, 1982.

3 Струве Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат В.В. Родина зороастризма. – Рабоча хроніка Інститути східовведення за 1943 год. Ташкент, 1944

4 Фрай Р.Н. Наслідування Ірана. – М., 1972. – 467 с.

5 Брагинский И.С., Лелеков А.А. Іранська міфологія / Міфи людів мира: В 2 Т. – Т 1. – С. 560 – 561.

6 Абаев В.И. Два зороастризма в Ірані // Вісник стариний історії. – 1990. – №4. – С. 198 – 207.

7. Васильев Л.С. Історія релігії Слету: – М Історія виникнення та віровчення зороастризму - реферат.: Вища школа, 1988, – 416 с.

8. Луконин В.Г. Іран в III ст.: Нові матеріали и опит історичної реконструкції. – М.: Наука, 1979. – 174 с.

9. Хрестоматія по історії Старовинного Слету: В 2 ч.: Ч. 2 // Під редакцію Коростовцева М.А. – М.: Вища школа, 1980. –256 с.strahovaya-vip-programma-prikaz-162-ot-27-sentyabrya-2012g-dokumentaciya-o-provedenii-zaprosa-cen-na-pravo-zaklyucheniya.html
strahovie-osnovi-funkcionirovaniya-socialnih-vnebyudzhetnih-fondov.html
strahovie-premii-kompanii-mbask-v-yanvare-sentyabre-previsili-15-mln-manatov-strahovaya-kompaniya-beg-povishaet-ustavnij-kapital-na-50.html